«E39-porten til Agder»

Fylkesrådmannen i Vest-Agder mener det må legges til etablering av rasteplass med infoskilt i ett av de nye E39-kryssene