Har levert protest mot E39-kryss på Frøytland

Syv grunneiere har levert en protest mot Nye Veier sitt forslag til veiløsning og kryss i Kvinesdal.