Dette leser vi i Agder 29. juli. Og hvor kommer denne melding fra? Fædrelandsvennen selvfølgelig. Flekkefjord sykehus blir gang etter gangtrukket frem i avisen med anmeldelser. Men hva med Sørlandet sykehus?

Svært lite med store overskrifter av anmeldelser ved feilbehandlinger. Selv om vi vet at dette foregår i mange tilfeller også der. Å gå ut med slike meldinger har bare en hensikt. Mest mulig negativ omtale ved å få lagt ned Flekkefjord sykehus slik at Sørlandet sykehus kan fremstå som et Regionalt sykehus.

Politiet har tatt ut siktelse mot legen

Rettsforfølgelse gir ikke bedre ortopedkirurgiske tjenester til befolkningen

Påan igjen!

Ny lege på Flekkefjord sykehus er anmeldt for feilbehandling

Svært uheldig for sykehuset