I GÅR morges ble Lerviktunnelen i Kvinesdal stengt for trafikk. I løpet av seks uker skal tunnelen gjennomgå kraftig opprustning, i tråd med direktiver gitt av EU for alle tunneler. Vi har tidligere hatt omfattende stenging av tunneler på E39, blant annet på Kvinesheia, noe som første til at vi drev med omkjøring på den gamle E39 over Kvinesheia. Det var både tungvint og kostbart. Når tunnelen langs Fedafjorden nå stenger, så er heller ikke det uten en viss form for bekymring for lokaltrafikken.

STENGINGEN INNEBÆRER at det er skiltet omkjøring. Blant annet skal trafikken ledes over Øyekleiva som er smal og vanskelig og som kan føre til trafikkork, spesielt i rushtrafikken. Og ikke minst vil det være en utfordring i forbindelse med helgetrafikken fra Rogaland til Sørlandet på fredager og returen på søndager. På disse tidspunktene må man ha en form for beredskap, i tilfelle trafikken korker seg fullstendig.

DET ER nemlig slik at tunnelen ikke blir åpnet i helger. Hele veidekket skal graves opp, og både lys og radiosignalanlegg skal oppgraderes. Det samme skal Ravneheitunnelen mellom Åpta og Farsund til neste år. Da skal det være gjenstand for fullstendig oppgradering, slik de andre tunnelene i den såkalte Listerpakken har blitt.

DET ER fire fylkesveitunneler som må oppgraderes innen utgangen av 2024. Tre av disse er lengst vest i Agder med Lerviktunnelen i Kvinesdal (fylkesvei 465), Ravneheitunnelen i Farsund (fylkesvei 465) og Gåsehellertunnelen i Sirdal (fylkesvei 42). I handlingsprogrammet for fylkesvei 2022–2024 er det satt av til sammen 160 millioner kroner til tunneloppgradering, i tillegg til Flekkerøytunnelen som har egen finansiering.

FOR ALLE veifarende i vårt distrikt gjelder det nå å ta høyde for at transport kan ta ekstra lang tid – samtidig som alle må være ekstra oppmerksom når man kjører på smale og kronglete veier som slett ikke er laget for den type trafikk som nå settes på dem. Det betyr at vi alle må være ekstra årvåkne. I tillegg krysser vi fingre for at det ikke kommer et tidlig snøfall som kan vanskeliggjøre kjøring over den bratte Øyekleiva.