Inntekter fra lokale bingospill er selve livsnerven for lokalt foreningsliv. Siden 2015 har bingo overført 1 710 millioner kroner til 3086 lag og foreninger i fylker over hele Norge. Bingomidlene går til musikkorps, idrettslag, skytterlag, kor, barneteater, humanitære organisasjoner, funksjonshemmedes organisasjoner og mye mer. Norges Blindeforbund Vest-Agder og et av våre lokallag mottar bingomidler. Disse midlene blir brukt til informasjonsarbeid både for medlemmer og pårørende, ulike aktiviteter som gjør det mulig for synshemmede å ha en mer aktiv og sosial tilværelse, opplæring i bruk av teknologi slik at en kan være selvstendig og mye mer.

Kultur- og likestillingsdepartementet behandler nå forslag til ny pengespillforskrift. Det nye forslaget til pengespillforskrift vil få dramatiske konsekvenser for oss og andre frivillige organisasjoner.

Oslo Economics, som er et kjent analysefirma, har beregnet de økonomiske konsekvensene ved å gjennomføre tiltakene i høringsforslaget. De konkluderer med at den foreslåtte forskriftsendringen vil i verste fall medføre at det årlig utbetales om lag 123 millioner kroner mindre til samfunnsnyttige formål, noe som vil bety en reduksjon på nærmere 70 prosent. For noen formål vil inntektene fra bingo bortfalle helt fordi bingohaller må legges ned. Kort sagt vil regjeringens forslag bety at bingohallene som lokale møtepunkt, og den store økonomiske støtten til lokale lag og foreninger, kan forsvinne.

Forskriften kan bli iverksatt fra 1. januar 2023. Dette vil ramme våre medlemmer hardt. Det er derfor viktig at alle som er opptatt av lokalt foreningsarbeid nå går sammen om å stoppe disse forslagene, og at også dere lokale politikere påvirker Regjeringen til å stoppe dette.