Menon Economics har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet sett på hva som er årsakene til forskjeller i innkjøpspriser i dagligvaremarkedet. Målet er å undersøke hvorfor det eventuelt har oppstått ulike innkjøpspriser i det norske dagligvaremarkedet.

- Vi ønsket en gjennomgang av hva som kan være årsaker til forskjeller i innkjøpspriser i det norske dagligvaremarkedet. Rapporten er et innspill i arbeidet med stortingsmeldingen om konkurransen i dagligvaremarkedet, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Menon Economics skriver at de ikke finner støtte i økonomiske teori for at det å kjøpe inn store volum alene skulle forklare at noen dagligvarekjeder får bedre innkjøpsbetingelser enn andre. Undersøkelser viser at det kan være andre årsaker til forskjeller i innkjøpspriser, for eksempel nivået på variable kostnader hos kjedene, hvor prisfølsomme kundene er, tilgangen på egne merkevarer og alternative leverandører.

Menon påpeker at det ikke er nok tilgjengelig informasjon til å fastslå hva som er årsakene til de til dels store innkjøpsforskjellene i dagligvaremarkedet som Konkurransetilsynet nylig har avdekket.

Les rapporten her (pdf).