Sa ja til å bruke 95.000 kroner på frivillig-app

Bystyret vedtok enstemmig at penger som skulle hjelpe lag og foreninger å søke tilskudd skal brukes på en app for å få tak i flere frivillige.