Eiendomsskatt – men bare på kraftverk og -linjer

Nye Lyngdals nye rådmann, Kjell Olav Hæåk foreslår eiendomsskatt for kraftverk og kraftlinjer i budsjettet for 2020.