Nye målinger Buheii: – Reirene ligger utenfor hensynssonen

Med Motvind, Naturvernforbundet og ornitologer tilstede ble det gjort nye avstandsmålinger til reir for kongeørn ved Bugeii i Kvinesdal.