Gå til sidens hovedinnhold

Nye omkamper om sykehusstrukturen?

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

– DET ER gode grunner for å diskutere sykehusstrukturen. Men hvis kampen for føden i Kristiansand blir et spørsmål om å fjerne tilbud i Arendal eller Flekkefjord, er slaget trolig tapt, skriver politiske redaktør Vidar Udjus i en kommentar i Fædrelandsvennen i forrige uke, etter at det gjennom flere reportasjer er satt søkelys på de elendige bygningsmessige tilstander på Kvinneklinikken på Sørlandet sykehus, Kristiansand. Udjus har helt rett: Den type diskusjon vil igjen flytte fokus fra å bygge en bedriftskultur for alle i Sørlandet sykehus, til en lokaliseringskamp som helseministeren allerede har avgjort.

SYKEHUSSTRUKTUREN PÅ Agder skal ligge fast og i stedet for å redusere på tilbudene i Arendal og Flekkefjord, skal tilbud i stedet desentraliseres. Det ligger i den overordnede nasjonale sykehusplanen. Så har vi den største forståelse for at Kvinneklinikken i Kristiansand skal rustes opp – eventuelt bygges ny. Det er for oss fullstendig uforståelig at vi i Norge i dag ikke skal ha penger til å gi de fødende i landsdelen et godt og tidsriktig tilbud, uten å måtte vente 10–15 år.

DET INTERESSANTE med kommentarartikkelen til Vidar Udjus i Fædrelandsvennen er at han etter de innledende rader der han konkluderer med blindveien i sykehussaken, så bruker han store deler av artikkelen til å argumentere for en endring i sykehusstrukturen, blant annet ved å fortelle om hvordan en ny veiforbindelse vil forandre de desentraliserte sykehusbehovene fremover.

STATSRÅD HØIES pålegg er ikke til å ta feil av. Tvert imot har han gitt svært klare føringer for sykehusstrukturen på Sørlandet. Høyres stortingsrepresentant Norunn Tveiten Benestad (H) minner i en kronikk i Fædrelandsvennen i forrige uke om at sykehusledelsen sier følgende i Utviklingsplan 2030: «Dagens driftsmodell er ikke økonomisk bærekraftig og gir økonomiske utfordringer når det gjelder behandlingskapasitet, faglig kvalitet og rekruttering av spesialister. Det er nødvendig med betydelig omlegging i årene fremover».

DET ER med andre ord god grunn til å være på vakt overfor endringer som reduserer posisjonen til sykehuset i Flekkefjord. Vi støtte kristiansandernes kamp for en god fødeavdeling på sentralsykehuset. Det kommer også våre fødende fra vestfylket til gode når det er snakk om kompliserte fødsler. Men å la kampen for en god kvinneklinikk bli et spørsmål om funksjonsfordeling og struktur, nei, det er vi ikke med på.