Gå til sidens hovedinnhold

Nye regler fra neste år: Vil straffe «overforbruk»

— Endringen skal gi insentiver til for eksempel å investere i smarte automatiske løsninger som smarte elbilladere som styrer forbruket ut fra når det er rimeligst for forbrukeren. Med denne endringen i nettleiestrukturen vil smart strømbruk belønnes, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Gamle kjøkkenwattmeter kan komme til nytte igjen. Ved å gjøre det dyrere med perioder med høyt strømforbruk vil energimyndighetene prøve å få folk til å begrense mengden strøm som brukes på en gang og flytte noe av strømbruken til andre tider på døgnet.

Forskriftsendringen trer i kraft 1. januar 2022. Endringen innebærer at kunder med et årlig forbruk under 100.000 kWh får et differensiert fastleddet i nettleien etter effekt, slik at kunder med et stort effektbehov vil få et høyere fastledd enn kunder med lavt effektbehov. Hvordan fastleddet skal differensieres er opp til nettselskapene, og kan for eksempel baseres på kundens høyeste målte forbrukstopp i forrige periode eller kundens sikringsstørrelse. Kunder med årlig forbruk over 100.000 kWh kan fortsatt ha et eget effektledd i nettleien som i dag. Det variable energileddet i nettleien kan for alle kunder i distribusjonsnettet ha et påslag når nettet er høyt belastet.

— Endringen skal gi insentiver til for eksempel å investere i smarte automatiske løsninger som smarte elbilladere som styrer forbruket ut fra når det er rimeligst for forbrukeren. Med denne endringen i nettleiestrukturen vil smart strømbruk belønnes, sier Tina Bru.

Dyrere å bruke mye

De fleste kunder vil ikke få store endringer i nettleien. Kunder som bruker mye effekt til oppvarming og effektkrevende apparater, som varmtvannstanker og elbillader, vil kunne få noe høyere nettleie enn i dag dersom de ikke tilpasser forbruket sitt. De som bruker lite effekt vil kunne få noe lavere nettleie. De som bruker mye effekt får da et insentiv til å redusere effektbruken, eller flytte forbruket til tider da nettet er mindre belastet. Nettselskapenes inntekter vil ikke øke som følge av denne endringen, men på sikt vil endringen bidra til færre nettinvesteringer og dermed å holde nettleien nede.

Den nye ordningen innebærer at kunder som i dag betaler nettleie i hovedsak ut fra hvor mye strøm de forbruker, i større grad skal få en regning der nettleie-delen av regningen blir ut fra hvilken kapasitet man har behov for. Håpet er at endringene skal bidra til at kostnadene til oppgradering av strømnettet blir så lave som mulig, og dermed også at nettleien kan holdes så lav som mulig.

Gammelt nytt

Den nye smarte strømmåleren og de nye reglene åpner altså for mye av det samme som den gamle «vippebryteren», som var et apparat som varslet overforbruk av elektrisk strøm ved automatisk utkopling av strømmen.

Det er kanskje ikke så mange som husker vippebryteren, men kjøkkenwattmeteret er det nok flere som husker. Et instrument med en svart bevegelig pil og en rød fast pil og teksten på skalaen var kW. Instrumentet var som regel montert på veggen rett ved siden av komfyren. Hver gang den svarte pilen passerte den røde, ble det full panikk i heimen, da måtte ovner skrus av og lamper slukkes slik at den svarte nålen igjen lå bak den røde. Grunnen til dette var den gamle H3-tariffen som registrerte det som ble kalt overforbruk. Overforbruk oppsto når en brukte mer strøm enn det som var avtalt med E-verket. kWh (kilowatt-time) forbruket som ble registrert som overforbruk kunne koste fem ganger så mye som det en betalte for normalforbruket.

H3-tariffen forsvant utover 70-tallet til fordel for H4-tariffen som var enklere. Med H4-tariffen betalte en kun for det faktiske forbruk samt et fastledd og nettleie.

Nå dukker altså den gamle H3 tariffen opp i en ny variant med nye strømmålere der man ikke bare må betale for energi, men også effekt ved at de høyeste effekttoppene måles og prises inn i systemet. Dette vil gjøre det viktig å følge med ikke bare på hvor mye strøm en bruker, men også hvordan en bruker strømmen. Hvis ikke kan det bli dyrt.