Vegvesenet gikk onsdag ut og sa de ville heve terskelen for bygging av motorveier og ha veinormaler med større fleksibilitet. Veiutbyggeren Nye Veier synes ikke det er en god idé, skriver Finansavisen.

I et notat til Samferdselsdepartementet ber Nye Veier departementet om å tenke seg nøye om før man hører på Vegvesenets anbefaling. Noe av det Nye Veier reagerer på er Vegvesenets ønske om at det skal bygges færre firefelts motorveier med fartsgrense på 110 kilometer i timen, skriver Finansavisen.

Finn Aasmund Hobbesland, direktør for samfunn og utvikling i Nye Veier, sier en mellomløsning med en to-/trefelts vei fort kan bli dyrt, og gi negative konsekvenser for klima og miljø, dersom veien senere må oppgraderes til firefelts motorvei.

– Det finnes flere eksempler på veiprosjekter som er blitt utdatert etter bare 10 til 15 år. For kostnader, klima og miljø bør en vurdere å vente, og heller bygge riktig veistandard ved første forsøk. Da øker vi levetiden på investeringen betraktelig, sier Hobbesland og legger til:

– Spissformulert kan vi si at vi ikke har råd til å bygge samme vei to ganger.