Lokal oversikt: Så mange mottar arbeidsavklaringspenger i din kommune

Antall personer som mottar såkalte arbeidsavklaringspenger (AAP) har gått ned i tre av Agders dekningskommuner de seneste året, viser oversikten fra Nav.