Derfor er det fortsatt nedsatt hastighet

Da en lastebil med kran ødela deler av belysningen i Bukkesteinstunnelen måtte den stenges. Nå er det arbeidene i sluttfasen og fartsgrensen økes igjen.