Rekefisket har tatt seg opp

Av

Rekefisket gir for lite i Listafjorden og av den grunn satser lokale båter på revet og andre felt.