Slik har sjølaksefiske vært

Av

Årets sjølaksefiske på sørlandskysten gav mindre fangster sammenlignet med i fjor.