Ønsker å heve støygrensen i tre år

Fylkesmannen i Agder har mottatt søknad fra Velde Fjellboring AS vedrørende heving av støygrensen for en periode på tre år, for arbeid søndager/helligdager ved Hausvik.