Havbruksvekst gir Flekkefjord 6,5 millioner kr.

Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik (Frp).

Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik (Frp).

Flekkefjord, Farsund og Lyngdal kommuner får millioner fra Havbruksfondet.

DEL

I dag, torsdag – utbetales det i overkant av 450 millioner kroner til oppdrettskommuner og fylkeskommuner gjennom Havbruksfondet. Det er en del av inntektene fra salg av tillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i 2018 som utbetales.

Det er kommuner med lokaliteter til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann som mottar midler fra Havbruksfondet. Tabellen under gir en oversikt over hvordan utbetalingen fordeles seg mellom fylket og kommunene i fylket.

Flekkefjord er den store lokale vinneren, og mottar 6,5 millioner kroner.

Det meste av utbetalingen i 2019 går til kommunene, mens fylkeskommunenes andel er relativt liten i årets utbetaling (ca. 2 pst.). Dette skyldes at det meste av årets utbetaling er en rest fra 2018 som fordeles basert på litt andre prinsipper enn utbetalingen i 2019. Den største delen av årets utbetaling (260 mill. kroner) går til kommuner hvor det er klarert nye lokaliteter eller hvor eksisterende lokaliteter har fått økt sin kapasitet.

Havbruksvekst

Havbruksfondet ble opprettet i 2016 og skal sikre havbruksfylker og -kommuner inntekter fra veksten i havbruksnæringen.

– Igjen får kommunene som legger til rette for havbruk en velfortjent belønning, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik (Frp).

166 kommuner og ti fylkeskommuner kan dele over 450 millioner kroner. Oversikten over hvor mye hver av dem får, ble offentliggjort i dag.

Gir store inntekter

Havbruksfondet ble opprettet i 2016, for å ivareta hensynet til kommuner som legger til rette for oppdrettsnæringen. Inntektene kommer fra tildeling av ny kapasitet, hvorav 20 prosent går til staten og 80 prosent til kommunal sektor og fordeles gjennom Havbruksfondet.

Den første utbetalingen via Havbruksfondet kom i desember 2017 og var på 60 millioner kroner. I 2018 ble det utbetalt 2,7 milliarder kroner til 164 kommuner og ti fylkeskommuner.

– Jeg er håper at enda flere kommuner og fylkeskommuner ser gulroten som ligger i Havbruksfondet, og at det stimulerer til at næringen kan fortsette å vokse. Dette betyr arbeidsplasser og aktivitet i hele landet, og er penger kommunene kan bruke på å utvikle tilbudet til innbyggerne sine innen helse, skole, infrastruktur eller andre områder, sier Nesvik.

Strenge krav

Regjeringen fikk i 2018 på plass en ny ordning, det såkalte trafikklyssystemet, som skal sørge for at veksten er forutsigbar og forsvarlig.

- Vi vil fortsatt stille strenge krav til næringen når det gjelder krav til bærekraft og fiskevelferd. Senere i år skal vi fargelegge kysten, og da må næringen ha orden i sysakene om man skal kunne vokse i sine områder, sier Nesvik.

Mer fakta om årets utbetaling

  • Årets utbetaling fordeler 458 mill. kroner til oppdrettskommuner og -fylkeskommuner i Norge. Det er kommuner med lokaliteter til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann som mottar midler fra Havbruksfondet.
  • Utbetalingen fordeler seg mellom i alt 166 kommuner og 10 fylkeskommuner.
  • Midlene som utbetales i år stammer fra inntektene fra tildeling av tillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i 2018. Det ble innbetalt om lag 4 mrd. kroner for nye tillatelser i 2018, og 80 pst. av dette utbetales til kommunene og fylkeskommunene gjennom Havbruksfondet.
  • Det meste ble utbetalt i 2018, men en andel er holdt tilbake til årets utbetaling. Den største delen av utbetalingen i 2019 (260 mill. kroner) går til kommuner hvor det er klarert nye lokaliteter eller hvor eksisterende lokaliteter har fått økt sin kapasitet.

Flekkefjord kommune er blant de kommunene i landet som får mest med i overkant av 6,5 millioner kroner.

– Jeg er glad for å kunne bringe denne gladnyheten hjem til Flekkefjord. Denne næringen har hatt en eventyrlig vekst, og er blitt en av de viktigste næringene i distriktsnorge og da er det viktig at kommunene får del i den verdiskapningen sier Stortingsrepresentant fra Flekkefjord Gisle M. Saudland (FrP)

– Det er både riktig og viktig at kommuner som tilrettelegger for havbruk får ta del i den verdiskapingen som genereres langs kysten. Derfor er det en selvfølge at de får en kompensasjon for den jobben de gjør med å legge til rette for havbruksnæringen, sier stortingsrepresentant Ingunn Foss (H).

Kystkommunene gjør en viktig jobb som vertskap og tilrettelegger for næringen, og ikke minst med å sikre at utviklingen er bærekraftig, mener stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan (KrF).

– Dette gjør kommunene blant annet ved å utarbeide kommuneplaner som bidrar til å gi næringen gode rammevilkår, sier Grøvan.

Fordelingen

Flekkefjord

6.560.037,45


Lyngdal

130.003,12


Farsund

130.003,12


Vest-Agder totalt: 6.995.262,58 kr.

Artikkeltags