(Nettavisen)

– Vi foreslår et budsjett som er sterkt omfordelende. De som nå sliter med å få endene til å møtes, trenger skattelette, ikke skatteøkning, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) da han torsdag la fram forslaget til statsbudsjett for neste år.

Regjeringen er avhengig av å forhandle med SV for å sikre flertall for budsjettet i Stortinget. Dermed vil det bli endringer før budsjettet er helt spikret.

Lavere skatt på vanlige inntekter

Her er noe av det som vil påvirke folks hverdag:

Skatten på inntekter under 750.000 kroner reduseres, mens den økes for inntekter over 750.000 kroner. En familie med en samlet inntekt på 1 million kroner og to barn kan få en samlet skattelettelse på om lag 8.400 kroner sammenlignet med 2021 (om lag 6.800 kroner hvis foreldrene ikke har fagforeningsfradrag).

Samtidig økes skatten på aksjeutbytte og formuesskatten. Aksjeutbytteskatten økes med 2 prosentpoeng til 51,5 prosent, mens formuesskatten økes fra 0,95 til 1 prosent på trinn 1. I 2022 ville dette rammet folk som hadde formue mellom 1,7 millioner og 20 millioner kroner.

Høstens strømstøtte, der staten betaler 90 prosent av forbruket over 70 øre, videreføres neste år.

De som er medlem av en fagforening, får ytterligere fradrag neste år. Fagforeningsfradraget økes fra 5.500 kroner i år til 7.700 kroner neste år, noe som er i tråd med det regjeringen lovet da de la fram statsbudsjettet for 2022 i fjor.

Enslige forsørgere med lav inntekt får inntil 11.500 kroner mer i barnetrygd. For 2023 blir løftet på 9.600 kroner, fordi omleggingen skjer fra 1. mars.

Gratis barnehage i nord

Det vil koste litt mindre å ha barn i barnehage neste år. Maksprisen på barnehager settes ned til 3.000 kroner i måneden. Det er et kutt på 50 kroner i forhold maksprisen fra 1. august i år, og et kutt på 315 kroner fra slik det var fra 1. januar.

I tillegg blir tredje barn i barnehagen gratis fra 1. august, mens barnehage blir gratis i hele Nord-Troms og Finnmark fra samme dato.

Alle elever i førsteklasse får tilbud om tolv timer gratis skolefritidsordning i uka.

Det såkalte basislånet for studenter øker med 3.600 kroner neste år. Støtten blir dermed rundt 1.500 kroner høyere enn tidligere anslag.

Borteboerstipendet for elever på videregående skole økes samtidig med 660 kroner.

Dyrere «dyre» elbiler og snus

Regjeringen har tidligere varslet at de vil innføre moms på de dyrere elbilene, og det ligger fortsatt inne i neste års budsjettforslag. Dermed kan det bli moms på elbiler som koster over 500.000 kroner fra 1. januar.

Fra august skal prisen på riks- og fylkesveiferger bli halvert sammenlignet med takstnivået i 2021. Regjeringen vil også prioritere gratis ferje for alle øysamfunn som ikke har fastlandsforbindelse.

Regjeringen vil også halvere kvoten for hvor mye tobakk du kan ta med inn i Norge fra utlandet. Dermed reduseres kvoten fra 200 til 100 sigaretter og fra 250 til 125 gram for andre tobakksprodukter som snus eller rulletobakk.

Snusavgiften økes samtidig med 3 kroner per 100 gram.

Høyere frikortgrense

Det kan bli dyrere å gå til lege og psykolog neste år. Regjeringen foreslår nemlig å øke frikortgrensa noe mer enn prisstigningen ellers, slik at frikortgrensa neste år kan bli på 3.040 kroner neste år mot 2.921 kroner i år.

De vil også øke egenandelen på medisiner på blå resept til 50 prosent. Samtidig foreslår regjeringen å kutte i avgiften på reseptfrie legemidler som selges utenfor apotek fra 1,2 prosent til 0,5 prosent.