Mer tunnelarbeid - gjør tiltak

E39-tunnelene Fedahei, Teistedal og Vatland skal oppgraderes. I den forbindelse må E39-trafikken i lengre perioder sendes på fylkesvegene 461 og 465 via Liknes.