Flere meldinger om tyveri av båtmotorer

Det er ikke meldt i Lyngdal, men både ved Lindesnes og i Farsund er det flere meldinger om tyveri i dag.