Politiet bekymret over økt narkobruk

Politimesteren på Agder er bekymret over økende bruk av narkotika.

DEL

Ungdataundersøkelsen 2019 viser at det er en økning blant ungdom som har brukt hasj eller marihuana i løpet av 2019 i Agder. Det er bekymringsfullt, fremholder politimester Kirsten Lindeberg i en pressemelding fra Agder politidistrikt.

Torsdag 19. desember la rusreformutvalget fram sitt forslag til ny rusreform som nå skal ut på høring. Politidistriktene skal sammen med særorgan komme med innspill til Politidirektoratet som konkluderer og sender høringssvar.

Høringssvar

Politimester Lindeberg ønsker ikke å forskuttere hva som vil ligge i Agder politidistrikt sitt høringssvar. Hun ønsker en god samfunnsdebatt, også internt i politidistriktet i høringsperioden.

– På generelt grunnlag ønsker jeg at rusavhengige bør få helsehjelp og ikke straff for sin avhengighet. Jeg har tro på hjelp, støtte og oppfølging gjennom individuelt tilpassede reaksjoner. Men samfunnet kan ikke risikere økt bruk av narkotika. Og for å bekjempe og forebygge kriminalitet mener jeg også det er avgjørende med et fortsatt reelt forbud mot narkotika, sier Lindeberg.

Mange får narko-tilbud

Hun er spesielt bekymret for ungdommer som i dag virker å være av den oppfatning av at narkotika ikke er så farlig og at de tror dette skal bli lovlig. Både politi og kommunene står dermed overfor en ganske stor oppgave i å forklare elever og foresatte om skadene av narkotika bruk i så ung alder.

– Ungdataundersøkelsen i Agder viser den samme bekymringsfulle utviklingen når det gjelder om ungdom er blitt tilbudt hasj eller marihuana det siste året. Her ser man dessverre en sterk økning både på ungdomstrinnene og i videregående skole. I vg3 er hele 41 prosent blitt tilbudt narkotika, sier Lindeberg.

Guttene øker mest

Ved forrige ungdataundersøkelse i 2016 svarte seks prosent av elevene på første trinn på videregående skole at de hadde brukt hasj. I år svarte 11 prosent av vg1-elevene det samme. Tallene for vg2 var 13 prosent og for vg3 hele 17 prosent. Også på ungdomsskolen viser Ungdataundersøkelsen en økning fra 3 prosent på 10. trinn i 2016 til 6 prosent i 2019.

Det er i hovedsak guttene som står for den meste økningen, men man ser også en økning blant jentene.

Artikkeltags