Vil avkriminalisere alle rusmidler

Av

Et utvalg foreslår å flytte ansvaret for samfunnets reaksjoner på rusmisbruk fra justissektoren til helsetjenesten. Rusmisbrukere skal få hjelp, ikke straff.