Det hogges tømmer som aldri før – ny rekord er notert!

Av

Den gode hogstaktiviteten vises igjen. Ved utgangen av oktober var det avvirket 378.000 kubikkmeter tømmer og det er ny rekord for Vest-Agder.