Vil se på lærernes trivsel

Ordførerkandidat John-Arvid Eik (V) er bekymret for lærernes trivsel i skolene. Han ønsker derfor å ha en nøyere gjennomgang av miljøet.