Motstandere mot vindkraft slår seg sammen

Av

Vindkraftmotstandere fra hele landet slår seg sammen i en nasjonal aksjonsgruppe. De lover flere og mer koordinerte aksjoner mot vindkraftutbygging.