Nytt båtopptrekk på Tonstad - del 2

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Enda en gang er det nødvendig med en kommentar av Agders artikkel i avisenden 9 september angående nytt båtopptrekk på Tonstad.

I avisen henvises det til Senterpartiets forslag om å bygge båtopptrekket sør for eksisterende tømmeropptrekk. På bildene som er brukt kan man se at den nevnte steinfyllingen, som ikke kan røres, ligger helt inntil tømmeropptrekket på sørsiden.

Har forslagstiller fra Senterpartiet virkelig vært i havna og sett på området? Hvordan har han tenkt å få til dette uten at steinfyllingen berøres?

Det er fra Sira-Kvina gitt en begrunnelse for at steinmassene kan bli ustabile og derfor på det grunnlaget gitt at det er ikke tilrådelig å anlegge nytt båtopptrekk på sørsiden av nåværende tømmeropptrekk. Tydeligere kan det ikke sies.

På bilde som kalles for «parkområde» og som Sp mener at det nye opptrekket kan bygges på, viser tydelig steinfyllingen i bakkant. Og i tillegg hadde opptrekket blitt like bratt som eksisterende tømmeropptrekk. Det som også forundrer undertegnende, er at to av representantene i Sp jobber i Sira-Kvina og burde derfor ha god anledning til å sjekke disse forholdene internt i bedriften.

Igjen blir det påstått at det finnes flere alternative løsninger. Da bør disse «nye»løsningene bli lagt fram og ikke bare blitt «introdusert» i avisen.

Artikkeltags