Gå til sidens hovedinnhold

Nytt båtopptrekk på Tonstad

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Tonstad Båtforening vil med dette få kommentere begge artiklene i avisen Agder angående båtopptrekksaken på Tonstad. Men først vil vi beklage ovenfor våre medlemmer at denne saken har tatt så lang tid og at det derfor har skjedd flere uhell siden vi først tok opp saken med Sirdal Kommune. Det verste uhellet som inntraff kunne endt med drukningsulykke på grunn av et livsfarlig båtopptrekk.

Når det så i avisen står at «Kommunen/(Båtforeningen) vil ta naboeiendom for bedre båtopptrekk» og at eiendommen er på 3,3 dekar, da må jo leserne tro at kommunen er «på ville veier». Arealet som trengs for å få et brukbart opptrekk er kun ca 80 kvadratmeter. Dette er det grunneier ikke vil gi fra seg. Ingen som undertegnede har snakket med forstår hvorfor han nekter på dette. Saken er behandlet i kommunen i to TLM-utvalg, (med befaring) og med full enighet, videre i to formannskap også med full enighet. I kommunestyret ble det flertall mot 2 stemmer.

Så til bakgrunnen til at grunneier nekter å avgi nødvendig areal.

Som grunn fremhever han at han vil verne strandsonen. Om det hadde vært etterlatt et «skjemmende sår» i naturen kan vi forstå hans negative holdning.

Da hadde også både kommunen og båtforeningen vært enig med ham. I brev til kommunen, datert 2 april 2019 pkt 7, har han hevdet at båtopptrekket ikke vil ta seg godt ut på hans eiendom. Men i en privat befaring med undertegnende ble det fra hans side fastslått at dersom opptrekket ble anlagt slik båtforeningen ønsket, ville dette ikke være til ulempe på hans eiendom.

Det henvises i en artikkel at opptrekket kan bygges på Sira-Kvina sin egen eiendom. Hele havneområdet er en utfylling med masse fra da kraftstasjonen ble bygget. Det kan få store konsekvenser om man begynner å røre i disse massene.

Der båtene ligger er det ca 90-100 meter dypt. Derfor kan dette arealet ikke benyttes. Andre alternative løsninger som det henvises til er ved bryggen i Stronda og på Fintlandssiden. Vil ikke et båtopptrekk på begge disse plassene i strandsonen være mer skjemmende og mindre miljøvennlig?

Inngrepene her vil være mye større enn ved båthavna. I Stronda måtte man i tillegg til nytt opptrekk bygge parkeringsplass for biler. Vil grunneierne stille seg positive og avgi område til dette? Neppe. Det virker på undertegnende som om grunneier ikke bryr seg om inngrep i strandsonen andre plasser enn på sin egen eiendom.

Det henvises til at denne saken ikke haster da det allerede er en «rampe på stedet». Denne rampen er ikke bygget som et båtopptrekk. Det er et bratt tømmeropptrekk med vinsj som ble bygget i forbindelse med uttak av tømmer i Sirdalsvannet i gamle dager. Om det skulle skje en dødsulykke på grunn av et farlig båtopptrekk, hvem vil føle ansvaret? Sirdal Kommune eller en grunneier som ikke vil gi fra seg noen få kvadratmeter til felles benyttelse for kommunens innbyggere? Båtforeningen prøver i alle fall i denne saken å forhindre at en ulykke kan skje.