Nytt forslag til Stortinget i dag: Gisle M. Saudland (Frp) vil stoppe utbyggingen av vindkraftverk

Frp-politikerne Gisle Meininger Saudland , Jon Georg Dale, Sylvi Listhaug og Terje Halleland ber regjeringen stoppe utbygging av vindkraftverk som er brakt inn for domstolene, inntil sakene er avgjort. Dette skal gjelde saker som behandles etter det gamle konsesjonssystemet.