Nytt gult farevarsel - for høyvann

Fredag kan vannstanden igjen nå faretruende høye nivåer. Meteorologfisk Institutt har sendt ut gult farevarsel.