Inntil nå har personer med utfordringer knyttet til rus og avhengighet ofte vært nødt til å reise til behandling ut av Lister, gjerne gjennom innleggelser i institusjon for å få hjelp. Nå kommer det et nytt kommunalt behandlingstilbud for personer med rus- og avhengighet I Flekkefjord, Kvinesdal og Lyngdal.

– Vi ser det som en stor fordel at de personer som er avhengige nå kan få hjelp i Lister. De ansatte i behandlingsopplegget vil ha tett samarbeid med øvrige tjenester i helse- og omsorgstjenestene fra begge nivåer. Avhengighet er vanligere enn hva folk flest tror. Forskningen viser til at cirka 12 prosent av den voksne befolkningen sliter med en eller annen form for avhengighet. Kun 10 prosent av disse kommer i behandling. Vi ønsker å nå de 90 prosentene i Lister som ikke søker hjelp, forklarer Bodil Bakkan Nielsen, faglig rådgiver og fyrtårnskoordinator innenfor psykisk helse og rus i Helsenettverk Lister i en pressemelding.

Behandling i 3-4 måneder

Listerregionen tilbyr nå 12 trinns dagbehandling for rus og avhengighetsproblemer. Dagbehandlingen blir etablert i Lyngdal og Flekkefjord kommune.

– Forberedelsen til behandlingen skjer i egen kommune (Kvinesdal, Flekkefjord eller Lyngdal) før selve dagbehandlingen som pågår 3 dager i uken i 3-4 måneder. Det forventes at deltakere i dagbehandlingen oppsøker fellesskapene til Anonyme alkoholikere (AA /NA) minimum 1 gang i uken mens de går i behandlingen. I ettervernet går deltaker minimum 1 dag i uken i 6-12 måneder, forklares det i pressemeldingen.

12-trinnsmodellen

12-trinnsmodellen er tuftet på åpenhet, ærlighet, takknemlighet og villighet. Det krever mot, samt en god og trygg relasjon mellom pasient og behandler, for å lykkes.

  • Trinn 1–3 handler om å innse problemet, komme til konklusjonen av at man trenger hjelp og bli villig til å gå mot en løsning.
  • Trinn 4–9 handler om å komme til løsningen, og innebærer en selvransakelse, aksept, rydde opp i fortiden, og bearbeide bitterhet, sorg og skam.
  • Trinn 10–12 handler om å vokse videre som menneske og dele sin historie med andre som har et rusproblem.

Prosjekt Lavterskel – en nærbehandling til rusfrihet

Opplæringen og opplegget for denne dagbehandlingen er i regi av Fyrtårnet psykisk helse og rus i Helsenettverk Lister. Prosjektleder er faglig rådgiver Bodil Bakkan Nielsen.

Prosjektet er støttet av kompetanse og innovasjonsmidler fra Fylkesmannen. Den enkelte kommune har ansvaret for behandlingen og dette året er det Lyngdal, Kvinesdal og Flekkefjord kommune som satser på tilbudet. Kommunene er forberedt på at det kan komme deltakere fra andre kommuner som kan delta på dagbehandlingen.

Innføringskurset i 12 trinn

Behandlingen er basert på «Storboka» skrevet av Anonyme Alkoholikere i 1939, og de 12 trinnene er beskrevet der. Boka har hjulpet millioner av mennesker verden over, og er en av verdens mest solgte faktabøker.