DA DET forrige ledelsesregimet for Sørlandet sykehus lanserte Utviklingsplan 2030, ble det ramaskrik i befolkningen. Planen konkluderte med at det skulle være ett sykehus på Sørlandet og at de to andre skulle bli såkalte distriktsmedisinske sentre. Både daværende direktør Jan Roger Olsen og styreleder Camilla Dunsæd i Sørlandet sykehus fikk klar beskjed da 5000 mennesker samlet seg i Flekkefjord og gikk i fakkeltog mot sykehusledelsens skumle planer. Mange års kamp mot sykehusledelsen som ønsket sykehuset nedskalert og redusert til det ugjenkjennelige, endte med at helseministeren skar igjennom og gav klar beskjed.

NÅ SKAL sykehuset igjen utarbeidet sin utviklingsplan, denne gang frem til 2040. Dagens administrerende direktør, Nina Mevold, er naturligvis klar over den traumatiske historien som splittet landsdelen - og som gjorde at Sørlandet sykehus ikke klarte å fungere som en solid enhet. Daværende sykehusledelse gjorde absolutt alt feil i forhold til det å skape en felles kultur. Heldigvis har vi fått en ny sykehusledelse som skal arbeide i henhold til eierens instrukser, nemlig å videreutvikle tre fullverdige somatiske sykehus.

MEN BARE å høre ordet utviklingsplan gjør at mange av oss skjerper oppmerksomheten, slik at man ikke sniker inn andre forutsetninger for planarbeidet enn det som helsedepartementet og de forrige helseministeren la til grunn. Vi skal følge prosessen og være den nødvendige vaktbikkje overfor en prosess som i forrige runde sporet fullstendig av. La oss unngå en slik avsporing denne gangen.

DET ER viktig at både politikere, organisasjoner og enkelpersoner engasjerer seg i det arbeidet som direktøren nå informerer om i dagens avis. Befolkningen blir eldre. Veiene knytter oss tettere sammen. Teknologien gir nye muligheter. Det skjer store og raske endringer i Agder, som ellers i landet. Hvordan skal vi best planlegge for sykehuset de neste 20? Sørlandet sykehus HFs Utviklingsplan 2040 er nå ute på høring, og innspillene som kommer inn skal bidra til å gi svar, skriver direktøren.

I DETTE landskapet skal sykehusets ledelse og ansatte videreutvikle et foretak med tre somatiske sykehus – Arendal, Flekkefjord og Kristiansand, samtidig skal de fortsette arbeidet med å styrke kvalitet og pasientsikkerhet. Et av påleggene fra forrige helseminister var å tilføre lokalsykehusene oppgaver, ikke bygge tilbudene i distriktene ned. Vi skal følge med i hele prosessen.