Antall ansatte på Eramet i Kvinesdal var på samme nivå i 2022 som året før med i overkant av 200 ansatte deriblant om lag 20 lærlinger. Bedriften produserer silikomangan i tre store smelteovner. Mangan brukes for å øke stålets styrke, seighet og varmebehandlingsegenskaper.

– Produksjonen var veldig god i første halvår, men ender samlet for året et stykke under 2021. Hovedgrunnen er tilpasningene vi har måttet gjøre på grunn av de høye kraftprisene, men også etterspørselen har avtatt i siste halvdel av året, forteller kommunikasjonsdirektør Kåre Bjarte Bjelland i Eramet Norway til Agder.

Lavere etterspørsel

– Omsetningen for 2022 er ikke klar ennå. Mens 2021 var preget av høye priser og full produksjon i siste del av året, er det omvendt i 2022; i år var produksjon og omsetning på et veldig høyt nivå frem til sommeren, men lavere i siste del av året, opplyser Bjelland.

– Hvordan vurderer du markedet for 2023?

– Både kraftprisutviklingen og markedsforholdene har preget situasjonen de siste månedene, og vi tror vel at dette er noe vi drar med oss også inn i 2023. Derfor forventer vi ikke å oppnå den samme etterspørselen i volum og priser som vi hadde i første del av 2022, vedgår Bjelland.

Ønsker seg lavere strømpriser

– Hva er ønskene for det nye året?

– På verket i Kvinesdal har vi fantastisk flinke folk, både ledere, funksjonærer, fagspesialister og fagarbeidere. For meg personlig er ønsket at alle disse flotte personene har det bra på jobb og at de klarer å skape enda bedre resultater sammen. Om jeg skal tenke eksternt så er det nok lavere strømpriser som står høyt på ønskelista, svarer verksdirektør Sem Gysland i Kvinesdal.

– Hva mener du må til for å få til ytterligere vekst og utvikling av næringslivet og befolkningsvekst i vår region?

– Jeg mener at om en skal skape utvikling og befolkningsvekst så er det samarbeid på tvers av bedrifter, kommuner og stat som gjelder. Jeg tror det er viktig å få på plass ny E39 for å ha rett infrastruktur. Jeg tror kommunene må sikre gode boforhold og tilbud til vi som allerede bor her og til nye innflyttere. Industri og næring må stille med interessante arbeidsplasser som kan videreutvikles inn i fremtiden. Dessverre er dagens strømpriser en direkte brems for industri og næringsutviklingen, fremholder Gysland.

Kraft fra havvind

– Hvordan mener du regionen bør utnytte dette med at den første havvind-kraften kan bli ilandført i Kvinesdal om noen år?

Regionen, med sine mange ledende bedrifter innen prosessindustrien, må prioritere å sørge for fornybar kraft til konkurransedyktige priser til industrien for å sikre arbeidsplasser og verdiskapning som skaper grunnlag for videreutvikling av attraktive lokalsamfunn og en enda mer robust industriregion, påpeker både Gysland og Bjelland.

– Hvordan blir deres bedrift påvirket av stor prisstigning og de høye strømprisene?

– Som storforbruker av elektrisk energi merker vi godt de høye strømprisene. I de siste månedene har vi jevnlig måtte ta ned produksjonen for å unngå kjøp at kraft i spotmarkedet, siden vi da ender med produksjonskostnader som medfører økonomisk tap, forklarer Bjelland.

Ny verksdirektør

Verksdirektør Sem Gysland på Eramet Norway i Kvinesdal begynner snart i ny jobb som «vice president operations» hos Elkem Carbon Solutions.

– Det er ennå ikke klart hvem som overtar etter Sem. Bjarne Meland vil fungere som verksdirektør inntil videre, opplyser Bjelland.