DET HAR vært droneaktivitet over kraftanlegg på Tonstad de seneste nettene. Politiet opplyser til Agder at de etterforsker alle observasjoner knyttet til energianlegg. Nyheten om observasjonene skaper bekymring. Politiet skal ha blitt tipset om omfattende droneaktivitet over og ved kraftanlegg på Tonstad de seneste nettene. Lokale folk skal ha observert droner med lys som har vært i luften i flere timer de siste nettene.

POLITIET PRESISERER at de ikke ønsker å uttale seg konkret om droneaktivitet på Tonstad, eller kraftanleggene der, men at de kun gir generelle svar som gjelder alle observasjoner knyttet til energianlegg enten det er oljeinstallasjoner eller kraftanlegg. Nyheten i Agder er likevel alvorlig og kommer etter at vi på denne plass advarte nettopp mot spionasje både mot anlegg i Sirdal, Kvinesdal og Flekkefjord.

ETTER AT vi omtalte saken, har vi også fått meldinger fra folk som mener de har sett droneaktivitet over Flekkefjord på kveld- og nattetid. Vi skal ta alle slike meldinger seriøst. Så er det ikke sikkert at meldingene medfører noe suspekt aktivitet. Men det er i høyeste grad verd å registrere og undersøke når slike meldinger bli sendt, enten til politiet eller til forsvaret.

FOR EN uke siden ble det oppdaget store hull i gassrørledningen som går gjennom Østersjøen fra Russland til Tyskland. Ved nærmere undersøkelse viste det seg at det var sprengt fire hull i ledningen og det er nærliggende å mistenkte Russland for å stå bak handlingen, som en del av den energikrigen som har kommet i kjølvannet av Ukraina-konflikten. Ødeleggelsen av Nord Stream-ledningen viser hvor sårbare vi er i forhold til infrastruktur. Det gjelder også oljeinstallasjonene i Nordsjøen der det den seneste tiden har vært observert stor dronetrafikk.

DET SOM har skjedd er en alvorlig påminnelse om vår sårbarhet knyttet til hybride angrep rettet mot alt fra energisystemer og internettkabler, til finansmarkeder og vannforsyninger. Det bør umiddelbart settes inn synlige tiltak også lokalt så lenge situasjonen er så usikker og alvorlig som det rent faktisk er.