OM NOEN timer sier vi farvel til 2022, årets om ble langt brattere og vanskeligere enn noen av oss hadde håpet og trodd. 2022 ble et år som vi hadde forhåpninger til, men som kom fullstendig galt av gårde, ikke minst takket være Russlands invasjon av Ukraina i slutten av februar. Etter nær to år med pandemi og strenge restriksjoner skulle vi igjen kunne møtes og livet skulle komme tilbake til normalen. Men så velger despoten Putin å la sin krigsmaskin rulle inn i Ukraina. Plutselig er en verdenskrise avløst av en annen. Med alle de utfordringer det har ført til – også her hjemme.

NÅR DE siste nyttårsrakettene har falt til jorden natten mellom lørdag og søndag, starter vi med blanke ark og nye mål og forhåpninger. Kanskje kan 2023 gi oss en fredeligere verden, med et mer normalt og fredelig verdensbilde. I det minste gir inngangen til et nytt år oss muligheten til å håpe og tro. Så må vi la realismen råde når hverdagen kommer.

I DAGENS avis har Agders medarbeidere skrevet noen personlige betraktninger omkring året som snart ebber ut. Gjennom årets har vi i Agder produsert omkring 6500 artikler på nett og enda mer i kombinasjon mellom nett og papir. Agder er ikke lenger bare en avis som kommer ut tre dager i uken. Vi er et mediehus som produserer nyheter, artikler og reportasjer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, 365 dager i året. Det er en del av den transformasjonen som Agder har gjennomgått de seneste årene.

SÅ VIL helt sikkert 2023 by på andre utfordringer enn det vi har vært vant til. For eksempel den kraftige prisstigningen som rammer alle, både privatpersoner og næringslivet. Vi kommer til å streve mer økonomisk i det kommende året enn det vi har vært vant til. Det viktigste nå er å demme opp omkring fattigdomsproblematikken som har rammet Norge på en måte vi ikke trodde vi noen gang skulle oppleve. Her må det gjøres politiske grep.

I DET vi takker hver enkelt leser og hver enkelt forretningsforbindelse for det året som snart er omme, håper vi at det året som kommer, gir oss muligheter, utfordringer, samkvem og gleder for hver enkelt av oss. Vi venter med å ønske godt nytt år, men velger allerede nå å takke for det forgangne.