Økning i ferjetrafikken til Hidra - nedgang til Øyna

Trafikktallene for ferjesambandene i 2019 viser at trafikken til og fra Andabeløy har gått litt ned, mens trafikken til Hidra går litt opp.