Jungel på 180 støtteordninger

Av

Det er i dag rundt 180 forskjellige næringsstøtte-ordninger som forvaltes av 14 departementer og 18 ulike nasjonale aktører