(Nettavisen)

September er den første måneden hvor strømstøtten er hevet fra 80 til 90 prosent over 87,5 øre.

Dette er en økning som er større enn det kan høres ut som, fordi det betyr at andelen av prisstigningen du må betale halveres fra 20 til 10 prosent

Les også: Seks vanlige misforståelser om strømkrisen

September blir også unik ved at Midt-Norge for første gang går over grensen for å kunne få strømstøtte - selv om de ikke blir store pengene ut av det.

Veldig store prisforskjeller

September ble en måned med ekstremt store prisforskjeller på strøm. Måneden begynte med en dag hvor snittprisen i Sør-Norge var over 7 kroner, mens det midt i måneden var en dag hvor snittprisen var under 1,5 kroner.

I Midt-Norge var prisene lavere, men de prosentvise utslagene enda større, med svingninger fra 33 øre til 2,5 kroner.

Så stor blir din støtte

I oversikten under kan du se gjennomsnittlig strømpris i landets fem strømprisområder for august og september, og hvor mye det utløser i strømstøtte. Tallene er i øre, inkludert mva.


Pris august Strømstøtte august Pris september Strømstøtte september
NO1 (Østlandet) 430,34 274,29 448,35 324,76
NO2 (Sørvest-Norge) 543,09 364,49

448,35

324,76

NO5 (Vestlandet) 426,95 271,58

448,35

324,76

NO4 (Nord) eks mva 3,52 0 45,53 0
NO3 (Midt) 23,61 0

94,11

5,9

Prisene i oversikten er uoffisielle priser basert på foreløpige tall fra Nordpool. Det er NVE som regner ut de offisielle strømstøttetallene. Mindre avvik kan derfor forekomme.

Legg merke til at selv om gjennomsnittsprisen på Øst- og Vestlandet har vært forholdsvis lik i de to månedene, er det ganske stor forskjell på strømstøtten. Det kommer av den økte støttesatsen over 87,5 øre.

Når Midt-Norge nå får strømstøtte for første gang, blir den på nesten 6 øre per kWh.

Hvor mye utgjør dette egentlig?

Hvor mye strømstøtte hver enkelt får, avhenger av hvor stort forbruket er.

Under har vi regnet ut hvor stor strømstøtten er basert på strømstøttesatsen i Sør-Norge.

  • 500 KWh = 1624
  • 1000 KWh = 3248
  • 2000 KWh = 6495
  • 5000 KWh = 16.238