I likhet med mange andre var også jeg tilstede under onsdagens kommunestyremøte i Kvinesdal Rådhus.

Et innbyggerinitiativ om Buheii Vindkraft skulle opp til diskusjon. Det skulle vise seg å bli en selsom opplevelse.Bortsett fra noen hederlige unntak, var den ene representanten etter den andre mest opptatt av å forsvare sine tidligere beslutninger, fremfor å se hvilke nye moment som er kommet opp i saken.

I realiteten ble ikke innbyggerinitiativet vurdert.

Representanter fra både Ap og H tok til orde for å selge ut kommunens naturressurser, for deretter å sluse deler av inntektene tilbake til bedrifter i området. Underforstått at bedrifter som har gått med underskudd i mange år, skal tilføres kommunale penger i håp om at de plutselig skal bli lønnsomme.

Det er dessverre ikke slik næringslivets mekanismer fungerer, og kommunen risikerer bare å påta seg ansvaret for flere tapssluk.

Det mest oppsiktsvekkende innlegget kom kanskje fra Ap-representanten Odd Omland.

Fra talerstolen avsporet han debatten, kom med personangrep på navngitte personer, og fortsatte med det selv etter at Ordføreren klubbet han! Og det stopper ikke der, Omland snakket også varmt om hytten sin på Knaben som ligger like ved skitrekket. Et av argumentene hans for å si ja til Buheii, var for å gi deler av inntekten til investering i snøkanoner til skitrekket.

Altså bruker han talerstolen til å foreslå å bruke kommunens inntekter på investeringer som han må forstå har direkte betydning for økt verdisetting av hytten hans.

Hverken opprustning av FV465 eller investering i snøkanoner er en kommunalt pålagt oppgave, og det kan ikke være slik at samfunnets forpliktelser for investering i infrastruktur i øvre del av kommunen skal måtte betales med avgivelse og salg av områdets naturressurser.

Omland som har vært både ordfører og stortingsrepresentant blander kortene, og avslører på flere områder i denne saken sin manglende dømmekraft. Sandnes kommune og Rogaland fylkeskommune krever ny konsesjonsbehandling for Vardafjell, en konsesjon gitt til samme utbygger som står bak Buheii.

Kvinesdalspolitikere har gitt etter for vindkraftcowboyene, mens lokalbefolkningen behandles som indianerne.

Knaben-området har naturgitte forutsetninger til å bli Lister-regionens Hovden, den sjansen lar lokalpolitikerne gå fra seg, og er nå i ferd med å frarøve området sin fremtid.