Om vindkraft på land

Foto:

Av
DEL

MeningerI lokalavisen kan vi lese at Lyngdals ordfører, Jan Kristensen, har fått med seg i underkant av 10 prosent av landets ordførere i et opprop mot vindkraftutbygging på land. Slik jeg forstår dette så er det greit for disse 39 ordførerne at det drives med vindkraftutbygging i sjøen, bare de slipper å se det fra kommunesenteret sitt.

Argumentasjonen som brukes er at «Kommunene blir overkjørt om konsesjonene styres av NVE». Denne argumentasjonen har jeg stor forståelse for. Det kan være svært frustrerende å oppleve at utenforstående vil bestemme over min eiendom. Jeg håper de 39 ordførerne har støtte hos alle berørte grunneiere i dette oppropet mot NVE.

Dersom oppropet fra dette mindretallet av norske ordførere blir tatt hensyn til og alle gitte konsesjoner inndras, så må vel tidligere inngåtte avtaler mellom grunneiere og vindkraftutbyggere brytes. Min sympati er på grunneiernes side i denne saken. Jeg synes ikke det er greit hvis grunneierne skal bli overkjørt av «protestantiske» ordførere, hvis ikke grunneierne var enige i oppropet.

Artikkeltags