Arbeidene i Kvinavassdraget har pågått siden 2019, og noe mindre arbeider vil foregå videre til våren/sommeren 2023. Arbeidene med dammene handler om utbedringer på overvåking og vedlikehold, samt myndighetspålegg for å heve sikkerheten mot terror og som følge av økte flomstørrelser.

I sommer ble ombygging av bekkeinntaket i Eivindvatn ferdigstilt. Tiltaket sørger for økt overføring til Solhom kraftverk på omlag 4 GWh.

Rehabilitering av Homstøl dam ble utført i perioden 2020-2022. Arbeidet omfatter påbygging av dammen med omlag 60.000 kubikkmeter masse, samt instrumentering innvendig og utvendig for måling av lekkasjer.

– Tiltakene er utført med bakgrunn i myndighetspålegg og økt sikkerhet for flom, forklarer prosjektleder Harald Andreas A. Simonsen på Sira-Kvina sin nettside.

Rehabilitering av de fem Nesjen dammene er utført i perioden 2019-2022. Arbeidet omfatter påbygging av omlag 250.000 kubikkmeter masse og også der inneholder prosjektet instrumentering innvendig og utvendig for måling av lekkasjer.