Ber tungkjøretøy kjøre om Lyngdal

Ingeniør Per Magne Hindersland i Statens vegvesen ber tungbiler holde seg unna Åsevegen.