Omkjøringsveien: Pinsetrafikk med dirigenter

Allfarveg har ikke klart å få åpnet E39 i tide til at pinsetrafikken kan gå der. Fylkeskommunen legger nå inn ekstra trafikkdirigering for å unngå alt for mye kø fredag og mandag i utfartshelgen.