Ønsker å bytte fra «skule» til «skole»

Selv om skolen gikk vekk fra å være en nynorskskole for flere år siden, heter det fortsatt Heskestad skule. Nå ønsker skolen å endre på det.