Ønsker å styrke samarbeidet mellom Blått naturbruk og lokalt næringsliv

Blått naturbruk ved Flekkefjord videregående skole startet opp i 2019. Elevene har nettopp fullført første året. Rektor på Flekkefjord videregående skole og avdelingsleder ved blått naturbruk ønsker nå å øke samarbeidet med lokale bedrifter.