Gå til sidens hovedinnhold

Ønsker seg ny bofast næringssjef

Kommunestyret i Sirdal bestemte i det siste møte før sommerferien ny tittel for næringssjef-jobben, at stillingen skal være på åremål, og at det er ønskelig at den som blir ansatt bor, eller blir bosatt i Sirdal.

Kommunestyret Rolv Guddal (Ap) innledet med at Arbeiderpartiet støtter et forslag fra varaordfører Isak Liland.

– Det er litt Lucky Luke over Arbeiderpartiet i dag. Tegneserie-cowboyhelten trekker raskere enn sin egen skygge, og her foreslår Ap å støtte forslag før jeg rekker å fremme det, sa en smilende Isak Liland (H).

– Mitt forslag er å endre litt i stillingsbetegnelsen til «nærings- og prosjektutvikler» som et signal om at dette er mer enn en næringssjefsstilling. Det er mange prosjekter som bør gå via denne stillingen, som utvikling Ertsmyra, og andre prosjekter som skal styres. Næringssjef er en kreativ stilling der vi trenger energi. Vi i Sirdal Høyre tror ikke det er heldig å sitte for lenge, vi foreslår derfor åremålsstilling på seks år med mulighet for utvidelse i ytterligere seks år. Vi tror det er nok i en slik stilling.

Åremål eller ikke

– Jeg kan støtte forslaget om prosjekt-tittel. Det kan være lurt for det er mye av det som skjer som er knyttet til prosjekter og investeringer. Punktet om åremål er jeg mer skeptisk til. Åremål er veldig sjeldent brukt i dag. Vi ønsker en person som er tett på Sirdal. Da gjelder det å få folk som er tilstede i Sirdal. Det er ikke lett å få noen til å bosette seg i Sirdal med åremålsstilling, påpekte Thor Jørgen Tjørhom (Sp)

– Det er et poeng at vedkommende bor i Sirdal, men det gjelder alle stillinger uavhengig av form for ansettelse, svarte Isak Liland.

Rolf M Hompland KrF): Forslaget fra Høyre stemte jeg for i fs, men det var under tvil og jeg er fortsatt i tvil

– Jeg tror åremålsstilling er en god idé for her er det en samfunnsutvikler vi ønsker. En som er kreativ og som kan komme med gode ideer og «være på ballen» . Det gir insitament til god jobb med åremål. Vi trenger en person som kan løfte kommunen, utfordre oss politikere, tørre å stå i vinden og få til ting som ikke har vært gjort før i Sirdal, en som tør å møte motstand, sa Per Ø. Grimsby (V).

– Vi har forsøkt åremålsstillinger før med blandet hell, vi velger å støtte det nå fordi det er viktig å få det løftet vi trenger og ikke bli for stagnert, sa Glenn Oliver Josdal (Ap).

Etter et gruppemøte opplyste Siri Fidjeland (Sp) at Senterpartiet velger å støtte forslaget om åremålsstilling og at det i tillegg legges inn et punkt i utlysningsteksten om at «Det er ønskelig at den som blir ansatt er, eller blir bosatt i Sirdal.»

Strategisk næringsarbeid

Både stilliingsbetegnelsen næringssjef/ prosjektutvikler, at stillingen skal være på åremål og at det er ønskelig med en som er bosatt i Sirdal ble vedtatt av kommunestyret.

Kommunestyret fulgte også formannskapets innstilling om at Inndeling i bedriftsrettet og strategisk næringsarbeid videreføres, at det er en full stilling og at funksjonen som daglig leder for Sirdalsvekst KF legges tilbake til stillingen som nærings- og prosjektutvikler når disse oppgavene igjen blir ledig

Nåværende organisering

Et kommunalt foretak, Sirdalsvekst KF, ble opprettet for å ivareta bedriftsrettet del, som hovedsakelig består av bedriftsrådgivning samt behandling av tilskudd og lån til lokalt næringsliv. Sirdalsvekst KF har eget styre og daglig leder. Sistnevnte ligger til stillingen som nærings- og utviklingssjef i kommunen. Unntaket har vært i senere tid, da tidligere rådmann Inge H. Stangeland for en periode på inntil ett år vil kunne inneha denne funksjonen.

Funksjonen som daglig leder i Sirdalsvekst KF utgjør ca. 0,5 årsverk. Det vil si at næringssjefens arbeid med strategisk del er beregnet til om lag det samme (samlet 100 % fast stilling). I tillegg kjøper Sirdal kommune enkelte tjenester fra Lister Nyskaping, spesielt knyttet opp mot entreprenørskap og grundervirksomhet.

Strategisk del omfatter mer langsiktig arbeid inn mot næringslivet, blant annet i form av tilrettelegging, rammebetingelser og infrastrukturelle tiltak. Sirdal Næringsforening har vært tydelig på at de ønsker en funksjon/stilling lokalt, som er lett tilgjengelig for bedriftene, at det er en som er ute og treffer næringslivet, aktiv, synlig og tett på.