Både politikere, næringssjefer og vei-aktører oppfordrer til samarbeid for å få mest mulig ut av ny E39-utbygging.