Gå til sidens hovedinnhold

Opprøret blant landets bønder

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

NORSKE BØNDER er i harnisk etter Statens tilbud i landbruksoppgjøret. I store konvoier kjører bøndene til Oslo med sine traktorer for å protestere mot tilbudet. Den milliarden som bøndene fikk seg presentert fra Staten er ikke nok til å gi bønder en god nok inntektsutvikling, mener de selv. Det spesielle i situasjonen er at landbrukets folk ikke engang satt seg til forhandlingsbordet med Staten før de sa takk og farvel til tilbudet.

DEN NORSKE bonden ønsker å tette igjen inntektsgapet mellom egne og andres inntjening – og til tross for at Statens tilbud ville gitt en inntektsvekst på over fire prosent, så mener de at prosentsatsen ikke er spesielt interessant ettersom inntektsgapet over år har blitt større og større. Bøndene har i år også større sympati for sine krav, etter et år med pandemi – og der diskusjonen om egenforsyningen av matvarer har vært på de flestes leber.

ER DET en ting vi har lært gjennom pandemien, så er det at vi er svært sårbare når det kommer til forsyningssituasjonen i landet. Vi er helt avhengig av matimport – og de tendensene vi så midt i mars i fjor, var egentlig skremmende. Tomme brødhyller, tomt for mel, ingen gjær å få. Samtidig vet vi at norske kornlagre er marginale. Kornsiloene i Norge er jo stort sett bygget om til leiligheter eller kunstgallerier. Dette går på nasjonens matberedskap og selvforsyningsgraden.

UT FRA dette har nordmenn generelt større sympati med bøndenes aksjoner enn det som har vært tilfelle på mange år. Slik sett er nok dette året der bøndene rent faktisk kan få noe ut av sine krav. Vi ser også at opposisjonens politikere nærmest kappes om å fremføre sin støtte til bøndenes kamp for en høyere lønn. Det er mer futt i støtteerklæringene i 2021. Og det skyldes altså ikke bare at det er valgår.

NORGE ER avhengig av et landbruk som sørger både for mat og bosetting. Vi har stor sympati for kravene, selv om det kan virke umusikalsk når resten av samfunnet snakket om en lønnsvekst på under tre prosent. Men for at man skal få gjennomslag for kravene, er det en forutsetning at man setter seg ned rundt forhandlingsbordet. Det bør skje umiddelbart, så kan man heller aksjonere når kravene ikke blir innfridd.