Dette uttalte Senterpartiets gruppeleder, Nina Danielsen i bystyret 12. desember:

«Valget av formannskap ble gjort som det ble gjort. Vi har oppfordra, gang på gang, de som stemte sånn som de gjorde, til å ha ryggrad til å si fra hva som skjedde, ordfører. Men det har hittil ikke skjedd. Men jeg oppfordrer igjen. I dag er det direktesendt utover det ganske store Flekkefjordsland, så dere kan få sjanse til å forklare hvorfor dere stemte som dere gjorde»

Nina Danielsen krever altså at 35 folkevalgte skal fortelle hvilken liste de stemte på i et forholdstallsvalg som etter loven skal være skriftlig og dermed hemmelig. Dette er intet mindre enn et oppsiktsvekkende utspill fra en sentral, erfaren, folkevalgt!

At kommuneloven krever skriftlig avstemming til formannskapet er neppe tilfeldig. Hensikten med bestemmelsen er nettopp å hindre at de som stemmer skal kunne utsettes for press før, under eller etter valget.

Nina Danielsen er skuffet, og det er jo fullt forståelig. Høyre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre med sitt store flertall på 22 av 35 mandater, var nemlig ikke stand til å få valgt de «rette» medlemmene til formannskapet! At flertallspartiet Krf fikk inn to på bekostning av flertallspartiet Høyre var nok til at hele kabalen raste. Orførerkandidaten måtte nemlig ha med seg en bestemt partifelle i formannskapet, for å ville være ordfører.

Forsøkene på å legge ansvaret på de partiene som ikke fikk være med, er å rette baker for smed. Og det er jo ikke pent!

I ettertid reiser det seg flere spørsmål til begivenhetene:

Hvorfor informerte hverken Sigbjørnsen eller noen av gruppelederne i H, Krf, Sp eller V bystyret om at han hadde trukket seg før valget ble satt i gang?

Hvorfor ba ingen av flertallspartiene om å utsette ordfører- og varaordførervalget?

Hvorfor ville plutselig ingen, unntatt Sian Birkeland bli varaordfører?

Nei, nå er det bare å legge konstitueringa bak seg så fort som mulig. Sammen støtter vi alle gode initiativ, uansett hvor de kommer fra, for å gjøre Flekkefjord til et anda bedre sted.

Det skylder vi velgerne våre!