I bystyret 12. desember tok ordføreren opp med bystyret om han fikk lov å sette navnet under to politiske opprop på vegne av kommunen.

Det ene var forfattet av ordføreren i Lyngdal, Jan Kristensen, og oppfordret regjeringen og NVE å stanse all videre planlegging og alle konsesjoner for vindkraft, som ikke var godkjent av kommunene. Det andre oppropet var en protest fra Lokalsamfunnsforeningen mot sentralisering av kommunal skatteinnkreving til Staten.

Jan Sigbjørnsen var ikke mindre enn tre ganger på talerstolen og foreslo og argumenterte sterkt for at ordføreren i Flekkefjord (med støtte av bystyret) aldri, prinsippielt, skulle få støtte politiske opprop! Argumentet var at det kom så mange av dem!

Dette er jo intet mindre enn oppsiktsvekkende! Et slikt vedtak ville nemlig bety at Flekkefjord ville stille seg selv utenfor viktige politiske initiativ lokalt, i Lister, i Agder eller nasjonalt. Det kan faktisk tenkes at også Flekkefjord har behov for politisk støtte! Hva om ingen andre kommuner skulle støtte opprop om f.eks Flekkefjord sykehus eller Hidra landfast?

Det Flekkefjord og Lister sårt trenger er derimot flere politiske initiativ som kan bidra til å løse Flekkefjords og Listerregionens store utfordringer på mange områder. Det er nok å nevne: Flekkefjord sykehus, kommuneøkonomi, befolkningsutvikling, omsorgstjenester, vindkraftindustri, sentralisering av offentlige arbeidsplasser, det grønne skiftet.

For ordens skyld kan det opplyses at bystyret stemte ned Sigbjørnsens forslag, mot en stemme, for deretter å vedta begge oppropene enstemmig, uten debatt!

Nå skal bystyret, ordføreren, alle ansatte sammen med innbyggerne utvikle den flotte kommunen vår, i samarbeid med Listerkommunene. Da trenger vi virkelig en dyktig, folkelig og tøff ordfører!